Welkom

Onze school werd opgericht in het jaar 1865 als een particuliere Latijnse school en startte met ongeveer 15 jongens. Sinds 1915 is het een openbare school en vanaf 1953 een door de overheid erkende „Realschule". Meisjes mochten zich vanaf 1974 laten inschrijven.
De naam "Realschule der Stadt Stadtlohn" werd binnen een project op 21 september 2000 veranderd naar "Herta-Lebenstein-Realschule".
Omdat het aantal leerlingen voortdurend steeg, moest het oorspronkelijke schoolgebouw ook steeds uitbreiden on aan de nieuwe eisen te voldoen.

http://www.herta-lebenstein-realschule.de/images/Sj2008-09/MZ%20Kein%20Aufzug.jpg

Onze leerlingen worden onderwezen door meer dan 40 docenten.
Stadtlohn ligt niet ver van de grens met Nederland in het Euregiogebied. Voor verdere informatie over Stadtlohn klikt u op de volgende link: www.stadtlohn.de

Een „Realschule" is vergelijkbaar met het profiel vmbo-t in Nederland. Bezoeken de leerlingen in Nederland het voortgezet onderwijs na groep acht, gaan in Duitsland de leerlingen al na groep zes op een leeftijd van 10 jaar over en beginnen in klas 5. Daarna volgen ze zes jaar het voortgezet onderwijs en verlaten aan het eind van klas 10 de school met de "Fachoberschulreife". Die wordt inmiddels door veel bedrijven voor een beroepsopleiding vereist. Met een "Qualifikationsvermerk" op het eindrapport mogen de leerlingen ook naar het gymnasium doorstromen.

Het vak Nederlands

Binnen het Vreemde-Talen-Onderwijs moet iedere leerling aan het eind van klas 5 een keuze maken tussen Nederlands en Frans. De lessen moeten minimaal voor één schooljaar worden gevolgd. Leerlingen die het vak Nederlands of Frans naderhand laten vallen kunnen kiezen uit de profielen "Techniek", "Maatschappijleer" of "Biologie".
Het aantal lesuren voor Nederlands bedragt in klas 6 twee, in klas 7 drie en vanaf klas 8 vier lesuren per week.

CNAVT

Vanaf klas 9 hebben geÏnteresseerde leerlingen met het profiel Nederlandse taal de mogelijkheid de cursus "Certificaat Nederlands als Vreemde Taal" te volgen. Hierbij worden de leerlingen een half jaar lang op de examens voorbereid. Getoetst worden de eerste drie profielen: PTIT, PMT en PPT. Zowel de cursus als ook het examen worden in onze school door de vakdocenten Nederlands doorgevoerd. Financieel gesteund wordt dit project door de „Verein der Eltern und Freunde der Herta-Lebenstein-Realschule Stadtlohn e.V.".

Ook neemt de EUREGIO een deel van de kosten voor eigen rekening.

.


Voor uitgebreide informatie zie

.

 ______

Stage

In klas 9 moet iedere leerling een "Betriebspraktikum" doorlopen. Het omvat drie weken en wordt door docenten van de school begeleid.Leerlingen met het profiel Nederlands krijgen de mogelijkheid om in één van de drie weken bij een Nederlands bedrijf stage te lopen. De docenten Nederlands helpen graag bij het vinden van een geschikte stageplek.

Uitwisseling

Al sinds 2004 onderhouden wij contact met het "SG. Marianum" in Groenlo. Elk jaar nemen onze leerlingen van klas 8 met het profiel Nederlands en leerlingen van leerjaar 2 van het Marianum deel aan een uitwisseling. Na intensieve kennismaking via e-mail komen alle leerlingen één dag in Stadtlohn en één dag in Groenlo bij elkaar. Hierbij komen verschillende leuke aktiviteiten aan bod en er wordt ook een typische maaltijd aangeboden. Niet alleen de uitwisseling zelf maar ook de voorbereiding hiervoor is elk jaar weer boeiend.

Fietstocht naar Winterswijk

Stadtlohn ligt ongeveer 18 km van Winterswijk vandaan. Dat is nog wel met de fiets te doen! En zo fietsen de leerlingen Nederlands van klas 8 dan ook onder begeleiding van twee docenten op een woensdagmorgen naar Winterswijk om met de marktlieden en marktbezoekers in gesprek te komen. Hiervoor hebben de leerlingen in de lessen een enquête voorbereid. Na het afronden van de gestelde taken blijft natuurlijk nog wel tijd om het centrum van Winterswijk te verkennen.

Contact: herta-lebenstein-realschule@stadtlohn.de

© 2023 Herta-Lebenstein-Realschule - Burgstr. 38-42 - 48703 Stadtlohn